Contents

4941479
Today661

 

 

 

the city of gold

 

 

Note: In the various pronouncements as regard the precise routes’ schedule which the “Diary of an Angel” will trail so as to cover all Cyprus, toponyms employed are these which will more effectively facilitate the geographical location of the various counties by the local and foreign striders. As such, their linguistic descend may not constitute a topic for any sort of construe. After all, the creation and the path circuiting of the “Diary” all around the Island, is and will always remain an artistic endeavour which aims towards the promotion of cultural heritages as much as connecting of people and ethnic groups. - by George Metaxas

 

Σημείωση: Στις διάφορες ενημερωτικές αναφορές για την πορεία που θ’ ακολουθήσει το «Ημερολόγιο ενός Αγγέλου» καλύπτοντας όλη την Κύπρο, οι τοπωνυμίες που αναγράφονται είναι εκείνες που θα διευκολύνουν πιο αποτελεσματικά τον εντοπισμό των γεωγραφικών περιοχών από τους ενδιαφερόμενους Κύπριους και ξένους πεζοπόρους. Συνεπώς η γλωσσική ρίζα τους δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο οιασδήποτε μορφής ερμηνείας. Άλλωστε, η γένεση και η περιφορά του «Ημερολογίου» απ’ όλα τα μέρη του νησιού, είναι και παραμένει ένα καλλιτεχνικό πόνημα και συνεπώς έχει σαν μοναδικό σκοπό να προάγει τον πολιτισμό καθώς και την συνένωση λαών κι εθνοτήτων. - Γεώργιος Μεταξάς

 

“Bir Meleğin Günlüğü” ‘nün takip edeceği ve tüm Kıbrıs adasını da içerisine alan rota takvimlerinin yer aldığı değişik bildirilerde, yerli ve yabancı “yolcu”ların farklı ülkelerdeki coğrafik lokasyonlarını daha etkili bir şekilde kolaylıkla ifade edebilmelerinde, yer isimlerinin önemi vardır. Bu anlamda, kullandıkları diller arasındaki farklılıklar, onların anlam ve yorum için bir tartışma oluşturmamaktadır. Unutulmamalıdır ki, “Günlüğün” yaratımı ve tüm ada etrafındaki yolculuk patikası, şimdi ve her zaman, sanatsal bir çalışma olarak kalacak ve kültürel mirasın daha da tanıtılmasına yardımcı olan bir öğe olarak, insanları ve tüm etnik grupları birbirine bağlayacak bir çalışma olacaktır- George Metaxas

 

Walk in the Land of Venus [Cyprus, Κύπρος, Kibris]

Οδοιπορικό στο Νησί της Αφροδίτης

Afrodit'in Adasında Yürüyüş 

 

The Goals of the Journey

 

Copyright  © 5764  / 2004. All Rights reserved to the concepts, writings, poetry, photography and video art by Halkios. All thoughts sealed long ago in a contract with the universe. No recreation of these scrolls, in any shape or means of force, is tolerable without articulate consent of the intrepid architect.